Generalforsamling 2024

GENERALFORSAMLING

Ølgod Antenneforening

 

Onsdag, den 29. maj, kl.19.00

i Ølgod Hallerne med følgende dagsorden:

 


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne regnskabsår

  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00