Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING

Ølgod Antenneforening

 i Ølgod hallerne torsdag d. 27. maj kl. 19.00 med følgende dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.     Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.     Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00